2016. szeptember 22., csütörtök

Tudta? A TCST az esetek 99 százalékában bűn

Sajnos sok helyen ezt a papok sem tudják...

Ahogyan azt egy korábbi cikkünkben írtuk, a TCST  ("természetes" családtervezés) használatához a hívők 99 százalékának nincs joga.

Hacsak nem vagy rákos, nem rombolta le egy tornádó a házad, és nem végez ki a kínai ávó az újabb gyerek miatt, nem használhatod a TCST-t. Az egyetlen módszer ilyenkor az önmegtartóztatás. Tehát nem naptáros trükközés, hanem teljes önmegtartóztatás. Mivel a XXI. században ez házastársak számára egy ágyban aludva majdnem lehetetlenség, a másik és szinte egyetlen opció, hogy elfogadjuk, hogy Isten annyi gyereket és akkor küld, amikor ő jónak látja.Az Egyház szerint a nemi aktus végcélja a gyermeknemzés. Ezt pedig nem szabad belőle tudatosan kizárni!

Elítélt tévedések listája (1679)


"9. Az olyan házassági cselekmény, amelyet egyedül az élvezet kedvéért gyakorolnak, mindenféle bűntől és megbocsátható gyengeségtől teljességgel mentes. " 
Boldog XI. Ince pápa, "A laxista erkölcsi tanítás tévedései", 1679. március 2. (Forrás: Heinrich Denzinger, Peter Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai A Magyar Katolikus Lexikon 'laxizmus' szócikke)

Olvasói megjegyzés:  Nyilván, ha TCST-zik valaki, akkor nem kíván időszakosan megtermékenyülni. Az pedig eléggé kifacsart érvelés, hogy hát ha Isten akarja, akkor is megtermékenyül... Ugyanis a TCST tudatos használat esetén 0,5%-os teherbeesést (minden 200. eset) eredményez... Ez pedig fogamzásgátlás, nem a "Jóistenke" gondviselésére való ájtatos(kodó) ráhagyatkozás, nem "vatikáni rulett"... Ne ámítsuk magunkat! Ez olyan érvelés, mintha azt mondanám, éhes vagyok, lopni fogok, de ha a "Jóistenke" gondviselése folytán találok egy elhagyott 200-ast, veszek egy lángost, nem fogok lopni...
Ahová Isten ad bárányt, ad legelőt is! Emeljük fel a fejünket és merjünk bátrak lenni!Külön kiemelendő, hogy valamilyen okból, a Humanae Vitae magyar változatai (az is, ami a Magyar Püspöki Kar oldalán, és ami a Vatikán oldalán szerepel) nem tartalmazzák az eredetiben fellelhető hivatkozásokat, melyek korábbi egyházi tanításokra utalnak vissza, ezért olybá tűnhet, mintha VI. Pál pápa új tanítással állt volna elő a XX. század derekán. A TCST helyes megítélésének szempontjából különösen jelentős a szintén kihagyott hivatkozás XII. Piusz írására, mellyel összhangban olvasva lehetetlenség volna a Humanae Vitae-t úgy felfogni, mint ami a TCST-t mindenkinek bármilyen körülmények között ajánlja.

A fenti cikket ajánlom minden jó szándékú, igazságkereső, és az isteni szeretetet teljesen megismerni szándékozó katolikus számára tanulmányozásra, megélésre és terjesztésre. Külön kiemelném, hogy ebben a kérdésben a lelkipásztorok között történő terjesztés is azon kevesek feladata lesz, akik ezt az agyonhallgatott katolikus tanítást felfogják. “Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” 


Kapcsolódó cikkek:


Így mentsd meg a házasságod

Egy halálból visszatért orvos mesél a házasság szentségéről
2016. szeptember 20., kedd

Elég a polkorrektből!

Ezt tanítja az Egyház terrorizmus elleni fegyveres harcról

Íme a Katolikus Egyház Katekizmusában található tanítás a jogos önvédelemről, 
a fegyverek alkalmazhatóságáról, és a halálbüntetésről. Az olyan katolikus
pásztorok, akik véleményeikben elmulasztják ennek az árnyalt és kipróbált
erkölcsi tanításnak megfelelően felvázolni a katolikusok jó lelkiismerettel
vállalható lehetőségeit az önvédelemre, félrevezetik a rájuk bízottakat.

A TÖRVÉNYES ÖNVÉDELEM 

2263 A személyek és társadalmak törvényes önvédelme nem jelent kivételt az ártatlanok
megölésének, a szándékos emberölésnek tilalma alól. "Amikor valaki önmagát védi, a 
tettből két következmény származhat: az egyik a saját életének megőrzése, 
a másik a támadó megölése." "Semmi nem tiltja, hogy egy cselekedetnek két hatása 
legyen, melyek közül csak az egyik szándékolt, a másik szándékon kívüli."

2264 Az önmagunk iránti szeretet az erkölcsiség alapvető principiuma marad.
Törvényes tehát, hogy a saját élet megőrzéséhez való jogot érvényesítsék. Aki a saját 
életét védi, nem követi el az emberölés vétkét, még ha arra kényszerül is, hogy támadójára
 halálos csapást mérjen:
Ha valaki a saját élete megvédésére nagyobb erőt alkalmaz, mint szükséges, a tette nem
megengedett. Ha azonban mértékkel veri vissza az erőszakot, a védekezés megengedett (...).
Nem szükséges az üdvösséghez, hogy az ember elmulassza az arányos védekezést azért,
hogy elkerülje a másik megölését: mert a saját életére jobban kell vigyáznia, mint a másikéra.

2265 A törvényes önvédelem nemcsak jog, hanem súlyos kötelezettség is lehet azok 
számára, akiknek mások életét kell védeniük. A közjó védelme megköveteli,
hogy a jogtalan támadót ártalmatlanná tegyék. Ezen a jogcímen a közhatalom törvényes
birtokosainak joga van a fegyver használatára is, hogy a gondjaikra bízott polgári
közösség jogtalan támadóit visszaverjék.2266 A közjó védelme követelményének megfelel az állam erőfeszítése annak
érdekében, hogy az emberi jogokat és a polgári együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásformák terjedését megfékezze. A törvényes közhatalomnak joga 
és kötelessége a vétség súlyosságával arányos büntetés kiszabása. A büntetésnek 
elsősorban a bűn által okozott rendzavarás helyreállítása a célja. Amikor a büntetést
a vétkes önként elfogadja, a büntetés engesztelő értelmet is nyer. A büntetés azonfelül,
hogy védi a közrendet és óvja a személyek biztonságát, gyógyító célzatú is: amennyire 
lehetséges, hozzá kell járulnia a vétkes megjavulásához.

2267 Az Egyház hagyományos tanítása -- a tettes kilétének és felelősségének teljes
bizonyítását föltételezve --nem zárja ki a halálbüntetéshez folyamodást olyan esetekben, 
amikor ez az egyetlen járható út az emberek életének hatékony megvédésére a jogtalan 
támadóval szemben.
Ha pedig a vérontás nélküli eszközök elegendők a támadó elleni védekezésre és a
személyek biztonságának megőrzésére, a hatalom ezekre az eszközökre
korlátozódjék, mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét javainak és inkább
összhangban állnak az emberi személy méltóságával.
Napjainkban ugyanis, mivel az állam olyan lehetőségekkel rendelkezik, melyekkel 
hatékonyan tudja büntetni a bűntényt, ártalmatlanná téve elkövetőjét, anélkül, hogy 
véglegesen megfosztaná a jobbulás lehetőségétől, a tettes kivégzésének szükséges 
volta "immár nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul".

http://katolikusvalasz.blogspot.hu/

2016. szeptember 17., szombat

Jól gyóntam? – Tíz tanács papoktól

A gyóntatószékből kilépve sokszor töprengek: „Jól csináltam? Elég konkrét, elég őszinte voltam?” Elhatároztam, hogy megkérdezem a legtapasztaltabbakat: a gyóntatókat.


Tíz pap tíz hasznos szempontot fogalmazott meg:
• A lelkiismeret-vizsgálatban a bűneinkkel szembesülünk, a gyónásban viszont Isten szeretetével, irgalmával, megbocsátásával.
• Miután megmondtad, mikor gyóntál utoljára, mondj néhány szót magadról (egyedülálló, párkapcsolatban lévő, házas, újraházasodott, esetleg pap, szerzetes vagy?). Helyzeted ismeretében könnyebb tanácsot adnunk.
• A bűnök nem negatív érzelmek, hanem tudatos döntések a rossz mellett. Bűnöket gyónj meg, ne érzelmi állapotokat!
• Az elkövetett bűn Isten megbántása, a meggyónt bűn viszont Isten-dicséret. Ezért amikor a bűnbánat szentségében meggyónod a papnak a bűneidet, gondolj arra, hogy ezzel egyben Istent dicsőíted nagy irgalmáért.

• A gyakori szentgyónás jót tesz a lelkednek és lelkileg építő a gyóntatód számára is. A bűnhöz, különösen ha mélyen berögzült, szokássá vált, sok türelemre és kitartásra van szükség. Ne add fel, akármennyiszer követted el ugyanazt a bűnt! A bűnbánat szentségében gyógyulás is történik; a testi sérülésekhez hasonlóan a lelki sebek teljes gyógyulása is időbe telhet.
• A gyónásban nem az a lényeg, hogy te milyen rossz vagy, hanem hogy Isten milyen jó.
• A pap olyan, mint az orvos. Ha orvoshoz mész, elmondod, mid fáj, több-kevesebb részletességgel, hogy tudja, hogyan kezeljen a leghatékonyabban. Ne feledd: nagyon sok beteg fordult már hozzá ugyanezekkel a tünetekkel. Bízzál benne, hallgasd meg a tanácsát, és hamarosan jobban leszel!
• Isten a bűnök egyszerű, alázatos megvallását kedveli. Nincs szüksége regényre. Már olvasta. A szószaporítás mögött sokszor gőg és a bűnbánat hiánya rejlik. Egyszerűen, őszintén kimondani, nevükön nevezve a bűnöket: olyan ez, mintha levetkőztetnének, hogy keresztre feszítsenek, hogy meghaljanak a bűneink és feltámadjon a megbocsátás.

• Ne törődj semmivel, menj gyónni! Isten szeretete hatalmasabb a bűneinknél.
• Sok embernél az jelentené a legnagyobb fejlődést a gyónás területén, ha a bűnök kötelező, tényszerű felsorolása helyett egyre inkább úgy gondolna rá, mint az Istennel való kapcsolat megújítására. A gyónás nem csupán a bűn eltörlése, hanem találkozás Krisztussal.

Így mentsd meg a házasságod

Gary Chapman -  mint keresztény ember és mint 40 éve praktizáló házassági tanácsadó - rengeteg hétköznapi pár példáján keresztül mutatja meg, hogy nincs fontosabb, mint megbecsülni a másikat és ezt nap mint nap kifejezésre is juttatni – méghozzá a másik számára érthetően. A szerző könyvei erősen át vannak itatva a keresztény morál eszméivel és alapelveivel. (Pl. a válást, mint megoldást egyáltalán nem fogadja el, stb.).


Chapman Az 5 szeretetnyelv c. könyvét a jegyesoktató atyák ezekkel a szavakkal adhatnák mindenki kezébe: „Alapmű az élethez”.  Mert az.
Sajnos a környezetemben nemrég több, a 80-as, 90-es években kötött házasság zátonyra futott. Ismerőseim némelyike ugyanis sajnos úgy van vele: „ha már lehúztunk 20 évet, akkor még másik 20 év nem számít”.  Emberek élnek egymás mellett mint lakótársak évtizedek óta. Több olyan házaspárt láttam, ahol  40 éves koruktól kezdve egyáltalán nem alszik együtt férj és feleség. Ez normális? Szerintük az, Isten szerint nem. Nem is sejtik, hogy lehetne másképp is, ha nyitottak lennének és dolgoznának a házasságukon.– Minőségi idő
– Szívességek
– Ajándékok
– Elismerő szavak
– Testi érintésNézzünk is egy példát. 

Van a feleség, akinek a legfontosabb nyelve a szívességek, s van a férj, akinek a testi érintés az elsődleges. Az asszony, amilyen nyelven akarja, hogy mások kifejezzék felé a szeretet, ő is azon a nyelven fejezi ki ugye a szeretetét. Ha a feleség bevonul a konyhába, hogy 3 fogásos vacsorát készítsen, közben berak egy mosást, előtte kitakarította a lakást, bekészítette a férje kedvenc italát stb, akkor nyomos okunk van feltételezni, hogy a szívesség a szeretetnyelve. A férj pedig hazajön a munkából, s azt látja, hogy az feleség tesz – vesz, ki sem lehet robbantania konyhából. Este 8, tálalva a vacsora, majd elpakol és lefekvéshez készülődik. Hamar el is alszik. 
A férj viszont úgy érzi, hogy nem szereti igazán őt a felesége. Ez megy évekig, bejelentik, hogy elhidegültek egymástól.
Miért is? Mert a férj nem azt fogja a legjobban értékelni, ha 3 fogásos vacsorát kap minden este, s minden ragyog a lakásban. Neki a testi érintés a legfontosabb. Vagyis elvárná, hogy hazaérve a munkából egy nagy ölelést kapjon, a felesége gyakran megfogja a kezét, megpuszilja, stb. Ő ezektől érezné úgy, hogy tökéletes minden.
Nézzük a feleség szempontjából a helyzetet. „Kiteszem a lelkem a férjemért és mégsem hálás. Azzal pedig nem vagyok előrébb a háztartásban, hogy ölelget”. 
Fentebb írtam, hogy amilyen nyelven kommunikálsz, úgy várod el a másiktól is. Ha szegény férj nem mestere a szívességeknek, ergo ő nem fogja magát erőltetni, hogy akár felporszívózzon, vagy levigye a szemetet „Asszony élvezi ezt, az ő dolga”-ra hivatkozva. 
Mi fog történni? Elhidegülnek, és válnak, vagy elviselik egymást és megy az élet tovább.Nézzünk egy másik példát.

Van a férj, akinek az elismerő szavak a szeretetnyelve, s van a feleség, aki a minőségi időt értékeli.
A feleségnek kell az, hogy rendszeresen szervezzenek olyan programokat, amik biztosítják számára, hogy megfelelő időt tölthet el párjával. A férj pedig mindennél jobbra szeretné hallani a felesége szájából, hogy „Büszke vagyok rád, szuper vagy. Zseniálisan egyezteted össze a munkát a magánéleteddel és stb”. Tehát a férj szemszögéből, ő hiába is dicséri folyton a feleségét „Ma szép vagy”. Ha nem fog rendes időt eltölteni a párjával, felesége úgy fogja érezni, hogy a férjét nem érdekli ő. Ha pedig a feleség nem fogja az elismerő szavakat használni, hanem csak pl. a színházba és ide – oda foglal jegyeket, elkommunikálnak egymás mellett. A férj azt hiszi majd, hogy felesége direkt el akarja szúrni a drága szabadidejét folyton, a feleség pedig nem érti, miért akadékoskodik a férj már megint egy program hallatán. És itt indulnak el a lejtőn. Esetleg bezárkóznak: „A feleségem nem értékel eléggé, s folyton csak rángat ide – oda” – vallja férj. „Nem akar velem lenni” – állítja a nő.Ezek csak alapesetek voltak, ennél sokkal jobb, és jobban elmagyarázott házassági problémák vannak a leírva a könyvben. Minden egyes fejezet végén pedig kérdéseket és feladatokat találunk. 
Gary Chapman 40 év párterápiás pályafutása során összegyűjtött tapasztalatait és megfigyeléseit írja le. 
Mielőtt bárki megkérdezné: társunk jobb megértése tanulható. Nyugodtam bízzunk Mr. Chapman munkásságában. Ha valaki akarja és tényleg nyitott, el tudja sajátítani hitvese szeretetnyelvét, s ezzel megmenteni a házasságukat. Persze ehhez az kell, hogy mindkét fél akarja a változást.
Oldalunk ajánlja az 5 szeretetnyelvet olyan férfiaknak is, akiknek fogalmuk sincs, hogy kell udvarolni. Ha hölgy mutatott előtte kölcsönös érdeklődést, garantált a siker!
Részlet az olvasói visszajelzésekből: 
„Ha előbb találkoztunk volna Mr. Chapman a könyvével a házasságunk elmúlt 20 éve jobban és máshogyan alakult volna”

„Köszönöm, hogy megírta a könyvet. Most már értem, hogy az anyukám mindig is szeretett, csak máshogy fejezte ki, mint ahogy vártam volna” (Egy börtönből szabadult srác)
Gary Chapman alábbi műveit csak ajánlani tudjuk:
Az 5 szeretetnyelv
12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
A házasság négy évszaka
Egymásra hangolva
Változzunk együtt!
Maradjunk együtt!
Kezdjük újra! (elváltaknak vagy épp a válást fontolgatóknak)
Segítség, szülők lettünk!

A szerző egyik legjobb könyve ingyenesen elolvasható ITT.

Egy halálból visszatért orvos pedig ITT mesél a házasság szentségéről.

2016. szeptember 13., kedd

Kányádi Sándor kisbabát füröszt (ilyen cuki képet még nem láttál)

Idén 87 éves a nemzet nagy költője, Kányádi Sándor. Isten éltesse!


Fürdetés, 1971 – Kányádi Sándor és fiai: Sándor (1968), András (1971)


Egyik legszebb istenes verse megzenésítve:


Kaláka-Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 


Feleségének írt egyik legszebb szerelmes verse:


Két nyárfa

Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.

Osztódom én, osztódol te:
só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajszomon,
könny vagyok a két szemedben.

Köt a vére, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.
köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok s testvéred.

Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szelőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.

Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.

2016. szeptember 5., hétfő

10 különbség Mohamed és Jézus között

muszlim
Amilyen a vallás alapítója, olyanná válnak a követők is...

 1. Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett embereket (Ibn Ishaq 451). Jézus soha nem ejtett foglyokat, és soha nem ölt embert.
 2. Mohamed arra biztatta embereit, hogy erőszakolják meg a foglyul ejtett nőket (Abu Dawood 2150, Korán 4:24). Jézus soha nem ejtett foglyul nőket, soha nem biztatott senkit erőszakra, és maga sem követett ilyet el.
 3. Mohamedet sosem kínozták meg, ő maga azonban sokakat megkínzott (Muslim 4131, Ibn Ishaq 436, 595, 734, 764). Jézus soha nem kínzott meg senkit, ő maga azonban sokat szenvedett értünk, emberekért.
 4. Mohamed azt hirdette, hogy követői harcoljanak azok ellen, akik más vallást követnek, míg mindenki nem követi majd Allahot (Korán 8:39). Jézus arra biztatta a követőit, hogy szeressék Istent és az embertársaikat, mint saját magukat — függetlenül a nemzetiségüktől, vallásuktól (Mt 5:44).
 5. Mohamed helyénvalónak tartotta egy félig vak ember brutális meggyilkolását (al-Tabari 1440). Jézus meggyógyított egy születése óta vak férfit (Mk 8:28).
  katolikus
 6. Mohamed egy rabszolgát arra utasított, hogy emelvényt készítsen neki, amiről az iszlám tanítását hirdetheti (Bukhari 47:743). Jézus megmosta a tanítványai lábát (Jn 13:5).
 7. Mohamed szerint a legnagyobb parancsolat az Allahban és a Jihadban való hit (Muslim 1:149). Jézus szerint pedig ez: szeressük Istent és a felebarátunkat, mint magunkat (Mt 22:34-40).
 8. Mohamed gazdagon halt meg, azzal a vagyonnal, melyet másoktól zsákmányolt. Jézus szegényen halt meg, mert másokat szolgált, és nem halmozott fel vagyont.
 9. Mohamed helyesnek tartotta mások keresztre feszítését (Korán 5:33, Muslim 16:4131). Jézust keresztre feszítették.
 10. A követői szerint Mohamed elvárta, hogy mások az életüket adják érte (Sahih Muslim 4413). A követői szerint Jézus az életét odaadta másokért (Jn 18:11).
infaustus.wordpress.com

2016. szeptember 3., szombat

Amit még nem hallottál Szent Mihályról

Részlet a Szent Mihály Arkangyal tevékenysége és segítségül hívása c. könyvből.

"A katolikus művészet mindig úgy ábrázolja Szent Mihály Arkangyalt, amint éppen leteríti a sátánt és úgy is, mint győztes harcost, vagy mint harcoló angyalt.


Az angyalvilág megteremtésekor Isten Szent Mihályt a második helyre tette. Lucifer volt az első angyal, a legfölségesebb természet, a tündöklő fény, az angyali remekmű. Isten minden angyalt bőkezűen elhalmozott megszentelő kegyelemmel, valamint fokozatához és betöltendő hivatalához szükséges kegyelemmel. Azonban ahhoz, hogy ők is élvezhessék Isten boldogító látását, nekik is különböző próbákat kellett kiállniuk és így kimutatniuk Teremtőjük iránti szeretetüket és hűségüket. 


Lucifer, aki maga volt a fény és minden angyalok feje, látva, hogy a többi angyal fölött áll és szebb valamennyinél, megtagadta Isten imádását. Ekkor Szent Mihály Arkangyal a lázadók által előidézett viszály láttán nagy hangon így kiáltott fel: " Ki olyan, mint Isten?" és önmagát mint egy megsemmisítve a Teremtő előtt, nagy alázattal odaállt Isten trónja elé, mélyen imádta Őt és fölajánlotta szívét, hű szeretetét, egész valóját a Fölséges Isten szolgálatára, hogy megvédje Dicsőségét a hálátlan lázadókkal szemben.


Isten dicsősége érdekében tüzes beszédben buzdította az angyalokat, hogy szegüljenek ellen Lucifer esztelen lázadásának. Ugyanakkor emlékeztette őket nagy kötelességükre: imádniuk kell Istent, és hogy a kapott végtelen sok jótéteményért mély alázattal tartoznak neki.
A Mindenható Isten, hűséges állhatatosságáért, Szent Mihálynak adta jutalmul Lucifer megüresedett helyét, és megtette a Szentháromság első Miniszterévé, minden angyali fejedelmek fejedelmévé, s az angyalok mind a kilenc kara legfőbb Fejévé. isten nagylelkűsége Szent Mihályt páratlan hatalommal és méltósággal teljes dicsőségbe emelte, leges-legközelebb a saját trónjához. Ettől a dicsőséges trónustól szállt le Szent Mihály gyakran az Ó- és Újszövetségben, hogy hű tisztelőinek hathatós segítséget vigyen."Midőn Mihály leszáll az égből, felkavarodik a tenger és megremeg a föld: ekkor tűzi ki az üdvösség keresztjét, mint győzelmi zászlót, s az égi erődből villámával sújt le a lázadó szellemekre!"Földi székhelye Olaszországban van, a Gargano-hegy szent csúcsán, a Monte Sant Angelo-n /Szent Angyal-hegy/, Foggia tartományban. Ezt a helyet ő maga választotta ki személyesen Krisztus után 490-ben, Szent Lorenzo-nak, Maiorana püspökének történt háromszori csodálatos megjelenése után. 

Ebben a Mennyek által kiválasztott bazilikában, amelyben századok óta megszakítás nélkül osztogatja Szent Mihály fejedelmi kegyeit, megfordultak pápák, császárok, s velük együtt a minden nemzetbeli püspökök és papok, szentek és laikusok, Assisi Szent Ferenc, Szent Brigitta,Aquinói Szent Tamás, Paolai Szent Ferenc, Szent Bernardin, Lellisi Szent Kamill, Szent Antal apát és sokan mások. Ők a Szent Barlang meglátogatásakor könnyektől elfojtott hangon így imádkoztak: " Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben...., taszítsd vissza a sátánt a pokolba. Ó gyönyörű, tündöklő Szellem, Szent Mihály Arkangyal, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen."Kapcsolódó cikkek: