2018. március 18., vasárnap

Pucérkodó emberek: hol van a szépségetek Máriához?


Ez a mai nyugati civilizáció legnagyobb sebe


Barsi Balázs atya új nagyböjti videóüzenete.

Forrás: Katolikus Válasz

Kapcsolódó: Elhatároztam, hogy pap leszek - Barsi atya vallomása

Halaknak prédikált a pap!

Szent Antal a halaknak prédikál

– Aki így ismeri a Szentírást, és ilyen folyékonyan beszél latinul, mint te, nem töltheti az életét krumplihámozással – mondták rendtársai, mikor kiderült, Antal milyen szépen bánik a szavakkal.

— Minden munkával dicsőíthetjük Istent – válaszolta.
— Az igaz, de így tudásodat csak elpazarlod. Mennyi jót tudnál tenni, ha a hitetleneknek prédikálnál.


— Lehet, hogy igazatok van, én mégis remélem, hogy elöljáróim itt hagynak, ebben a kedves remeteségben.

Reménye alaptalannak bizonyult. A kigyulladt fényt nem lehet sötétbe rejteni. A szavaitól elbűvölt elöljárói még mindig csodálatos beszédkészségéről társalogtak. Úgy látták jónak, ha megbízzák a prédikálással. — Vonzza a tömegeket — mondogatták. — Hangja a szívbe hatol: senki sem tud neki ellenállni. — Hogyhogy eddig nem vettük észre bölcsességét? — Az életszentség tekintetében azonban még kiválóbb. Páter Grácián végtelenül boldog volt, hogy Isten sugallatára testvérei közé vette ezt a rendkívüli embert. — Világossá vált előttem, hogy nem hagyhatjuk Montepaolóban — jelentette ki —, még ha sajnálom is, hogy ki kell szakítanunk szeretett magányából. — Kevés az olyan ember, mint Antal testvér. A világ teli van eretnekkel. Vajon ki lenne nála alkalmasabb megtérítésükre? — Úgy van…Nehéz idők járták. Az emberek minden alkalmat megragadtak, hogy gyűlöletet szítsanak. Az eretnekek a maguk módján hittek Istenben, de helytelenül magyarázták a Szentírást, és kihasználva az emberek tudatlanságát, tévtanaikkal áltatták őket. Antal testvér fejet hajtott elöljáróinak parancsa előtt, vállalta a prédikálást. Nem akart szembeszállni az Úr akaratával.

— Sokan keresik a hitet, de a kétely tévútra viszi még a tanultakat is — mondták neki. — Az emberek szeretetre vágynak, de a gyűlölet megbénítja szívüket. Nagy szükség van a megértésre, az emberek mégis vadul harcolnak egymás ellen, hogy minél nagyobb vagyonra tegyenek szert. Sokat kell dolgoznod, hogy Isten országa elterjedjen.

– Megteszek minden tőlem telhetőt — ígérte Antal testvér. — De ha a nagy szónokok nem tudták kiirtani a tévtanokat, hogyan gondolják, hogy ez nekem sikerülni fog? Nem érek én semmit, és senki sem ismer. Az Úr azonban, ha akarja, segít nekem.

Erős hittel azonnal útnak indult. Prédikált a kastélyokban, a városokban és a falvakban, de az eretnekek nem akarták hallgatni. Különösen népes volt az eretnekek tábora Riminiben. Antal testvér türelmesen igyekezett őket megnyerni az igaz hitnek, de nem tudta megtörni kemény szívüket. A jószándékúak, akik követték, fájlalták, hogy nem tudnak neki segíteni. Ilyen helyzetben mindenki kedvét veszítené, de Krisztus vitéze nem. Antal testvér egy napon, Isten sugallatára, a tengerpartnak vette az irányt. Néhány hűséges követője és egy kis csoport kíváncsiskodó vele tartott. A parton magasba emelte kezét, és a kereszt jelét rajzolta meg a levegőben.— Hal testvéreim — kezdte érces hangon —, az eretnekek nem akarják hallgatni az Úr szavát. Halljátok hát, ti!

A halak, engedelmeskedvén a parancsnak, veresenyezve úsztak feléje nagyságrendben: elöl voltak a kisebbek, mögöttük a nagyobbak. Kidugták szájukat a vízből, és türelmesen várakoztak. Semmit sem törődtek a parton álló csodálkozó tömeggel.

— Hal testvéreim — folytatta Antal testvér, akit egyáltalán nem lepett meg ez a csoda —, legyetek hálásak az Úrnak, hogy megteremtett benneteket. Megáldott titeket a vízzel, ahol élelmet találtok, és ahol biztonságra leltek ti és kicsinyeitek.

A halak figyelmesen hallgatták. Úgy rémlett, mindent megértettek, mert egyszerre csak alázatosan lehajtották fejüket.— Hal testvéreim — folytatta tovább Antal testvér —, az Úr gondoskodik rólatok. A vízözön idején sok állat kipusztult, ti azonban semmi rosszat sem szenvedtetek. Nektek minden más teremtménynél jobban hálát kell adnotok az Úrnak.

Időközben a parton bámészkodó tömeg még jobban megnövekedett, mert Antal hűséges követői és a kíváncsiskodók jelentették másoknak is, mi történik. Az eretnekek a homokba térdelve sírtak bűneik miatt.— Hal testvéreim — folytatta tovább Antal testvér, miközben áldásra emelte karját —, távozzatok az Úr nevében. Ti emberek is menjetek haza — fordult a tömeghez. — Isten látta bűnbánó könnyeiteket, és megbocsát nektek, ha nem estek vissza régi bűneitekbe.

A halak fürgén fickándoztak és vidám fecskendezés közben alámerültek, fénylő pikkelyeik csak úgy szikráztak a hullámok taraján. Végül eltűntek, a tenger pedig lecsendesedett…

(Részlet Giannina Facco: Padovai Szent Antal című könyvéből)2018. január 23., kedd

A Nutella feltalálója a Lourdes-i Szűzanyának köszönte sikereit

Nemrég hunyt el Michele Ferrero.
1946-ban Olaszországban alapított cége világhírű termékei a Nutella, a Mon Cheri, a Kinder-tojás, a Ferrero Rocher, a Raffaello, a Fiesta és a Pocket Coffee.
A Ferrero-termékeket 53 országban forgalmazzák. A cégnek 34 ezer alkalmazottja, 20 gyára és 9 mezőgazdasági vállalkozása van. A cégalapítás 50. évfordulóján Michele Ferrero azt mondta: „A Ferrero sikerét a Lourdes-i Szűzanyának köszönhetjük, nélküle keveset tehetünk.A Ferrero épületeiben csakugyan a világon mindenütt megtalálható a kis Szűzanya-szobor.
Michele Ferrero Olaszország leggazdagabb embere volt; a Forbes Magazine 23.4 milliárd dollárra becsüli vagyonát. Mélyen hívő volt, kerülte a nagy nyilvánosságot. Cégvezetőjével együtt minden évben elzarándokolt Lourdes-ba, és alkalmazottainak is zarándoklatot szervezett a szentélyhez. A The Guardian 2011-ben közölt róla cikket: ebben leírták, hogy pl. a Ferrero Rocher-pralinét a Rocher de Massabielle nevű, sziklás falú lourdes-i barlang ihlette.
Aleteia, Christianae

Pap: "Az édesanyámnak azt mondták, vetessen el"Martino Choi atya megosztotta egy terhes nő történetét a szentbeszédében, ahol az anyának azt mondták, hogy a gyermek szervei nem fejlődnek rendesen, ezért nem élné túl az élete első évét, tehát el kell vetetnie a magzatot, hogy megakadályozza a szenvedését. "Ez a nő az édesanyám, én pedig ez a gyermek vagyok" - mondta Choi atya, aki egy plébános az Egyesült Államokban.

Choi atya az évenként megrendezett March for Life (Menet az életért) előtt tartotta szentbeszédét egy péntek reggel.


Catholic News Agency, Gloria TV2018. január 13., szombat

Ezt üzeni Pio atya az újévre


– Milyen az erős asszony?
– Istenfélő. Olyan, aki áldozatok árán is beteljesíti Isten akaratát.
– Miben áll a tökéletesség?
– Abban, hogy Isten akaratából, szeretettel cselekszünk; akkor is, ha ez édes, és akkor is, ha ez keserű számunkra.
– Mi az én küldetésem?
– Hogy példakép légy mások számára. Hogy mondj egy jó szót annak, akinek szüksége van rá, s szeresd Istent és embertestvéreidet.

2018. január 12., péntek

Sosem fogom elfelejteni, mikor börtönbe mentem, hogy ... találkozzak egy bebörtönzött életvédő aktivistával

Egy hűvös februári napon Kanadában, Toronto-ban, a börtönben kötöttem ki. Velem szemben a golyóálló üvegfal túloldalán Mary Wagner, a híres életvédő aktivista ült.

Szabadúszó újságíró voltam, aki már Edinburgh-ban élt, de nagyon kíváncsi voltam arra, hogy egy kanadai asszony hogyan vált Lengyelországban közismert életvédő szupersztárrá. Olvastam a híreket Mary-ről, és tanulmányoztam a fényképeit. Egy karcsú, sötétszemű nőt láttam, aki a koránál jóval fiatalabbnak látszott. Kifinomult vonásaival és hosszú, szőkésbarna hajával igen megkapó látványt nyújtott.

Amikor aznap Toronto-ba látogattam, egy közös barátunk értesített, hogy Mary szívesen találkozna velem. Ám a katolikus újságírók nem túl szívesen látott vendégek: a börtön-hivatalnokok nem engedélyezték semmiféle jegyzet készítését, így kénytelen voltam saját memóriámra hagyatkozni a történet lejegyzésében.A börtönben

A „Vanier Center for Women” hosszú, alacsony épület, amelyet bizonyos irónia övez. Először is, Georges Vanier kanadai kormányzót, aki Jean Vanier apja, - azé a Vanieré, aki a Bárka közösség alapítója - már jó ideje a szenttéavatásra-terjesztettek között tartják számon. Másodszor, a börtön két parkolóhelyet tart fenn "várandós anyáknak": mindkettőnek saját táblája van, amelyen derűs gólya látható, pólyában lógó gyerekkel a csőrében.

Jack és én azonosítóinkat mutatva bejelentkeztünk az áttetsző ablakos várakozópultnál. Táskáinkat az ajtó mögötti szekrénybe kellett, hogy tegyük. Néhány perc várakozás után áthaladtunk egy detektoron, ezalatt lábbelijeink egy másik detektoros szállítószalagon haladtak át. Ezután egy krémbevonatú csarnokba irányítottak, ami egy krémbevonatú szobába vezetett, vastag falakkal, melyek elválasztják egymástól a kabinokat.

Egy unatkozó fegyőrlány ült a golyóálló üveg előtt a fogda felőli oldalon, épp a körmeit tanulmányozta.


Jack elindult az utolsó kabin felé, ahol felfedeztem egy széket, egy kékesszürke telefont és az ablak előtt magát Maryt. A haja egyszerű lófarokba volt kötve, és egyszerű, sötétzöld pulóvert viselt. Ellentétben a szomszédjával, boldognak és érdeklődőnek tűnt. Leültem és felvettem a kagylót. Amikor meghallottam Mary hangját, azonnal átadtam Jacknek, hogy pár pillanatra egyedül maradhasson az édesanyjával. Az életvédő asszony vidáman az üveghez tartotta kezét azon a ponton, ahol a fia keze nyugodott. Forrón üdvözölték egymást, majd Jack visszanyújtotta a kagylót.
Így szóltam hozzá: „Mary, ha ismételgetni fogom az ön szavait, azt azért teszem, hogy minél jobban megjegyezzem őket, rendben?”
Mary bólintott.

„Tudok róla, hogy ön mindenekelőtt a magzatok életének megmentését tűzte ki életcélul. Akkor hát kezdjük itt! Mikor szembesült először az abortusszal?’

„Már nem tudom”- felelte. Nem is emlékezhetett rá, hiszen akkor még mit sem tudott róla. Szülei aktivisták voltak az életvédő mozgalomban, így tanúságtétele már gyermekkorában elkezdődött. Találkozókon, virrasztásokon és Életláncokon vett részt. Tisztában volt vele, hogy anyja nehéz terhességeken ment át és magzatvesztést is szenvedett. Szülei - hét élő gyermekük mellé - még öt másikat fogadtak örökbe.

A Viktória Egyetem hallgatójaként Mary angol és francia irodalomból szerzett diplomát. Ezt követően válságterhességi tanácsadókban dolgozott, és azért imádkozott, hogy olyan helyre kerülhessen, ahol veszélyeztetett csecsemők vannak.Első letartóztatására váratlanul került sor 1999-ben, miután a helyi székesegyház lépcsőjél megismerkedett egy kamaszlánnyal. Mary észrevette, hogy a lány állapotos, és ő meg a fiúja abortuszra készülnek. Már csak néhány okmányt kellett jóváhagyatni. Habár Marynek nem sikerült meggyőzni a párt az előjegyzés lemondásáról, tudta, hol és mikor szándékoznak a gyermekgyilkosságot elvégeztetni.

Az abortuszklinika bejáratánál várt rájuk és addig győzködte őket, míg megengedték neki, hogy velük tartson. Amikor egy másik állapotos nőt szólítottak a várószobába, Mary elkezdte a nő nevét ismételgetni, hogy felkeltse a figyelmüket. Amikor az asszony ránézett, Mary ezt kiáltotta: „Önnek nem kell ezt tennie!”

Ez felkeltette az ott dolgozók figyelmét, Maryt távozásra szólították fel. Miután ő ezt elutasította, hívták a rendőrséget.

„Honnan merített mindehhez bátorságot?” kérdeztem. „Hogyan tud vadidegen emberek felé úgy közeledni, mintha személyesen ismerné őket?”

„Teréz anya mondta egyszer: „Én nem a tömeget látom magam előtt, hanem más és más embereket” - felelte Mary. „Ez pedig nagy különbség.”Az első levelek Lengyelországból

„És mi inspirálja önt mindebben? Talán az irodalmi tanulmányai?”

Mary jót mosolygott ezen. Az ő életvédő elhívatását kalkuttai Teréz anya, valamint Lisieux-i Kis Szent Teréz írásai inspirálták. Legnagyobb hatással szülei és Joan Andrews Bell amerikai életvédő aktivista, valamint mentora, a kanadai Linda Gibbons életvédők voltak. Linda összesen 10 évet és 7 hónapot töltött rácsok mögött életvédő tevékenysége miatt (!!!).

„Miért nyújt fehér rózsákat az állapotos nőknek? - kérdeztem.

„Fehéret vagy vöröset” - javított ki Mary. Elmagyarázta, hogy 2012-ben beszélt egy John nevű férfival, aki abortusz-túlélő volt. Ez a férfi a születésnapján meglátogatta az egyik abortuszklinikát és rózsákat ajándékozott a klinika személyzetének. Elmesélte nekik az élettörténetét. Maryt megindította ez a találkozás.

„És honnan ered a vonzódás a Lengyelek felé?” kérdeztem.
Mary meglepődöttnek tűnt.
„Hát ez egy jó kérdés. Fogalmam sincs” - felelte.Az első levelek Lengyelországból 2012-beli bebörtönözése után érkeztek. A tárgyalás folyamán S. Ford Clements bíró, miközben élesen kritizálta Maryt, a következőket mondta: „Ön téved és az Ön Istene is téved!”

Mikor az istentelen kanadai bíró vérlázító esetéről cikkek jelentek meg Lengyelországban, Mary valósággal - akár úgy is mondhatnánk -, elbűvölte a világot. 2014-ben elfogadta a lengyelek meghívását és egy országos „turnéra” indult Lengyelországba.

Mikor eszébe jutottak a kegyhelyek, ahol járt, arca felragyogott. Különösen a Częstochowai Miasszonyunk - kegyhely tett rá mély benyomást. Nevetve mesélte, hogy még néhány szót is megtanult lengyelül, ami nagyon nehéz nyelv. Ha egyszer visszatér ide, akkor szeretné folytatni ezt a körutat.

Szívesen emlékezett vissza a bencés nővérekkel eltöltött időre a kolostorban, ahol mély békét és összeszedettséget élt meg. Ebben a nyugalomban már nem érezte magát üldözöttnek, hanem inkább zarándoknak.

Ez a hely a lelkek aranybányája

„Mire lenne szüksége?” kérdeztem.

 - Köszönöm, hogy kérdezte - mondta lelkesen. "Nagy szükségünk volna egy papra, hogy jöjjön és gyóntasson." Sok nőnek, akivel a börtönben találkozott, már volt abortusza; ők szerettek volna kibékülni Istennel. A börtönbe kirendelt katolikus lelkész egy igencsak elfoglalt atya volt, aki ritkán tudott jönni. A börtönben - felépítése óta - mindössze két szentmisét mutattak be, mindkettőt Mary börtönbüntetése alatt.

Megdöbbentő volt számomra, hogy az ontariói katolikus foglyoknak milyen kevés esélyük van vallásuk gyakorlására és a szentmisén való részvételre. Megígértem, hogy felvetem a témát az érsekségi újságokban, Mary hálásan megköszönte.


„Ez a hely a lelkek aranybányája” - mondta.


TORONTO, 2017. December 19. 

Life Site News nyomán fordította: P. Béla, RómKat Blog