2016. október 14., péntek

Imádkozzunk-e étteremben étkezés előtt?

Minden keresztény átélte már azt a nehéz pillanatot, amikor nem vallásos társaságban étkezéshez kezdve hirtelen elbizonytalanodott: „Imádkozzam evés előtt, mint otthon, vagy ne?”
Ebben a helyzetben sokan a biztosabbnak tűnő kétértelműséget választják: magukban mondanak asztali áldást, lehajtott fejjel, olyan testhelyzetben, ami éppúgy lehet az imádság kifejezése, mint az emésztés illedelmes formája.
De vajon tényleg ez a helyes viselkedés? – Egy egykori ateista gondolatai.

Jennifer Fulwiler, aki több évtizedes hitetlenség után tért meg 2007-ben, így ír erről: „Szerintem a hit nyilvános megvallása nagyon elgondolkoztató. Emlékszem, ateistaként is nagyon megfogott, ha nagy ritkán azt láttam, hogy valaki nyilvános helyen imádkozik étkezés előtt. Volt valami üdítő abban az alázatban, hogy az illető nem úgy tekint az ételre, mint ami jár neki, hanem ajándékként.
Érdekesnek tartottam, hogy számára Isten annyira valóságos, hogy képes kilógni a sorból, furcsán viselkedni azért, hogy hálát adjon. Általában eléggé lenéztem a hívőket, főleg a keresztényeket, de ha azt láttam, hogy valaki imádkozik étkezés előtt, az megérintett, és szokásos cinizmusom ellenére tiszteletet ébresztett bennem. Megvallom, azon ritka pillanatok közé tartoztak ezek, amikor nyitott szívvel gondolkoztam Istenről.”

„Ami zavar a mások előtti imádkozásban, az, hogy a hitnek bármely nyilvános kifejezése önelégültségnek is tűnhet; bár úgy vélem, a szándék a döntő. Ha az a gondolat van mögötte, hogy ‘most majd megtérnek ezek a nyomorult pogányok, ha látják, micsoda szent vagyok’, az nyilvánvalóan taszító. Ha viszont az ember olyannyira az Úrra irányul, hogy a nyilvános helyen mondott ima annak természetes következménye, a Lélek belső működésének túlcsordulása, akkor minden bizonnyal helyénvaló” – vélekedik a szerző, megvallva: mindezek ellenére van benne valami irracionális félelem, hogy a társadalmi elvárás ereje elnyomhatja a Lélek erejét a lelkében, és a belső indítéktól függetlenül kellemetlenül érintené nem vallásos ismerőseit, ha keresztet vetne.
Vajon mi hogyan gondolkodunk erről? Nyíltan szoktunk étteremben imádkozni? Mit tennénk, ha nem keresztény ismerősünk meghívna magához vacsorára? 
christianae.wordpress.com

2016. október 12., szerda

Töltődj fel MOST!


Felüdülésként invitálunk titeket egy néhány perces online Szentségimádásra. 

Az alábbiakban élőképet láthattok a váci Szent Anna Piarista templom Örökimádó kápolnájából.

A kettő szinkronban tökéletesen működik.

 Az Oltáriszentség: http://adoracio-vacon.click2stream.com/ 
A zene: https://www.youtube.com/watch?v=429HeOIlch4&spfreload=10

2016. október 10., hétfő

Isten fizesse meg!

A blogra kitett hirdetésekből befolyó összegből kéthavi ellátást tudtunk finanszírozni Böjte atya egyik árvája részére.

Köszönjük a kattintásokat! A jövőbeli bevételünket szintén erre a célra fogjuk fordítani. Olvassatok továbbra is minket, és kattintsatok a hirdetésekre!

(Aki a hirdetésekre való kattintáson felül még készpénzzel is támogatná a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, ITT teheti meg.)

Tárgyi adományokat pedig itt lehet leadni:

Jóhíroda, Budapest, 1053 Ferenciek tere 9. (Bejárat a Kárpátia udvar felől a Szerzetesek Boltja mellett)
Kapcsolat: Töröcsik Éva
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9:00-17:00

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hová kerülnek a pápának írott levelek?

30 nagy postászsáknyi levél érkezik a Vatikánba minden hétén a Szentatyának címezve. De ki kezeli a több ezer levelet, s ami talán érdekesebb: ki válaszolja meg őket?

A mindenkori pápa igyekszik minden levelet maga megválaszolni, de kétségtelen, hogy ilyen mennyiségnél ez még akkor sem lenne lehetséges, ha csupán ezzel foglalkozna egész nap. Sokan írnak neki, ajándékokat küldenek vagy segítséget várnak, és remélik, hogy ők is abba a körbe kerülhetnek, akit személyesen fölhív a pápa.

A Szentszék külön hivatalt tart fönn az érkező levelek bontására és szortírozására. A Pápai Levelezési Iroda vezetője Msgr. Giuliano Gallorini, akinek egy szerzetesnővér és két világi hölgy segít. A postások a Vatikáni Palotába érkeznek, amelyeket külön kartondobozokba rendeznek aszerint, hogy melyiket milyen nyelven írták.

Az alábbi olasz nyelvű összeállítást a Vatikáni Televízió készítette a postabontásról:A levelek néha különféle ajándékokat, például rózsafüzéreket, szobrokat, rajzokat tartalmaznak, de többségük csak biztatás és más üzenet a pápa számára. Sokan nehéz betegségek vagy más életbeli nehézségek miatt kérnek imákat közvetlenül a Szentatyától.

A megfelelő anyanyelvű szortírozó olvassa el a leveleket, és továbbítja annak a munkatársnak vagy egyházi személynek, aki segítséget tud nyújtani. Ha például valaki segítséget kér, akkor rendszerint az egyházmegyéjének karitászához kerül az üzenet.Minden levélre válaszolnak, és az imaszándékokat természetesen a pápának is továbbítják. A pápa asztalára azonban csak a legfontosabbnak ítélt, különleges figyelmet igénylő üzenetek kerülnek, melyeket először a Szentatya titkára kap meg. Egészen egyszerűen azért, mert a római püspök is csak ember, s miközben a legnagyobb keresztény felekezetet vezeti, egy állam első embere is, így napjának minden órája pontosan be van osztva.


A pápa levélcíme egyébként az alábbi:

Papa Francisco
Domus Sanctae Marthae
00120 Vatican City State


apologetika.blog.hu nyomán


2016. október 9., vasárnap

A régi istenekhez vissza nem térhetünk


„…állítsuk a régi igazságokat modern megvilágításba, hozzuk közelebb a mai kor érzéseihez s mi is föllendítettük a vallásosságot. Hogyne volna a katolicizmus világra való, mikor oly mély, oly isteni, mikor a fölség méltósága s a szépség igézete van rajta; mikor tele van erővel, szeretettel, irgalommal, türelemmel! Mikor oly isteni s ugyanakkor oly emberi! Misztériumoknak épít dómokat s befuttatja azokat a kultusz fölfutó rózsakoszorújával; szereti a gyermekek alázatát s dicsekszik a hősök vérével. Nem vagyunk-e már udvarképesek, mi, kik Európát trónra emeltük? Vagy úgy változott el a világ, hogy a fa koronája a maga virágos díszében megvetendônek tartja gyökerét és törzsét? Vagy olyat fordult talán, hogy kijózanodott a kereszténység isteni előkelőségének hitéből s csak tettetés és alkalmazkodás árán tarthatjuk föl a világ szemei előtt a keresztény ideál presztízsét?
Nem; mi nem így gondolkozunk; nekünk a kereszténység ,,szellem és élet'' s azt szeretnők, hogy mindnyájunknak az volna! Mi azt látjuk, hogy a vallásos érzésnek egységéből s mélységéből ered a nagy egyéniség s az élet virágzó pompája, a fénytől átitatott tudomány, a meleg érzéstől átjárt közélet s a hatalmas lendületű művészet. A népéletnek leghatalmasabb ideáljait a vallásos érzés hordozza, azokban nyilatkozik meg az élet legközvetlenebb s legelevenebb hatalma. A népekbe bele van oltva a keresztény vallás s ez elôbb volt ideáljuk mint a nemzeti eszme. A régi istenekhez vissza nem térhetünk, mert nem hiszünk bennük. Történelmet hamisít s képtelenségekben utazik, ki Hadúr oltáraival akar minket lelkesíteni vagy a német népbôl Wotan-imádót nevel. Aki oltárokat keres, az ne zarándokoljon Hadúrhoz, de még Sámsonhoz s Gideonhoz sem; itt állnak Krisztus oltárai s öröklámpák égnek előttük.

2016. szeptember 22., csütörtök

Tudta? A TCST az esetek 99 százalékában bűn

Sajnos sok helyen ezt a papok sem tudják...

Ahogyan azt egy korábbi cikkünkben írtuk, a TCST  ("természetes" családtervezés) használatához a hívők 99 százalékának nincs joga.

Hacsak nem vagy rákos, nem rombolta le egy tornádó a házad, és nem végez ki a kínai ávó az újabb gyerek miatt, nem használhatod a TCST-t. Az egyetlen módszer ilyenkor az önmegtartóztatás. Tehát nem naptáros trükközés, hanem teljes önmegtartóztatás. Mivel a XXI. században ez házastársak számára egy ágyban aludva majdnem lehetetlenség, a másik és szinte egyetlen opció, hogy elfogadjuk, hogy Isten annyi gyereket és akkor küld, amikor ő jónak látja.Az Egyház szerint a nemi aktus végcélja a gyermeknemzés. Ezt pedig nem szabad belőle tudatosan kizárni!


Elítélt tévedések listája (1679)


"9. Az olyan házassági cselekmény, amelyet egyedül az élvezet kedvéért gyakorolnak, mindenféle bűntől és megbocsátható gyengeségtől teljességgel mentes. " 
Boldog XI. Ince pápa, "A laxista erkölcsi tanítás tévedései", 1679. március 2. (Forrás: Heinrich Denzinger, Peter Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai A Magyar Katolikus Lexikon 'laxizmus' szócikke)

Olvasói megjegyzés:  Nyilván, ha TCST-zik valaki, akkor nem kíván időszakosan megtermékenyülni. Az pedig eléggé kifacsart érvelés, hogy hát ha Isten akarja, akkor is megtermékenyül... Ugyanis a TCST tudatos használat esetén 0,5%-os teherbeesést (minden 200. eset) eredményez... Ez pedig fogamzásgátlás, nem a "Jóistenke" gondviselésére való ájtatos(kodó) ráhagyatkozás, nem "vatikáni rulett"... Ne ámítsuk magunkat! Ez olyan érvelés, mintha azt mondanám, éhes vagyok, lopni fogok, de ha a "Jóistenke" gondviselése folytán találok egy elhagyott 200-ast, veszek egy lángost, nem fogok lopni...
Ahová Isten ad bárányt, ad legelőt is! Emeljük fel a fejünket és merjünk bátrak lenni!Külön kiemelendő, hogy valamilyen okból, a Humanae Vitae magyar változatai (az is, ami a Magyar Püspöki Kar oldalán, és ami a Vatikán oldalán szerepel) nem tartalmazzák az eredetiben fellelhető hivatkozásokat, melyek korábbi egyházi tanításokra utalnak vissza, ezért olybá tűnhet, mintha VI. Pál pápa új tanítással állt volna elő a XX. század derekán. A TCST helyes megítélésének szempontjából különösen jelentős a szintén kihagyott hivatkozás XII. Piusz írására, mellyel összhangban olvasva lehetetlenség volna a Humanae Vitae-t úgy felfogni, mint ami a TCST-t mindenkinek bármilyen körülmények között ajánlja.


A fenti cikket ajánlom minden jó szándékú, igazságkereső, és az isteni szeretetet teljesen megismerni szándékozó katolikus számára tanulmányozásra, megélésre és terjesztésre. Külön kiemelném, hogy ebben a kérdésben a lelkipásztorok között történő terjesztés is azon kevesek feladata lesz, akik ezt az agyonhallgatott katolikus tanítást felfogják. “Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” 


Kapcsolódó cikkek:


Így mentsd meg a házasságod

Egy halálból visszatért orvos mesél a házasság szentségéről
2016. szeptember 20., kedd

Elég a polkorrektből!

Ezt tanítja az Egyház terrorizmus elleni fegyveres harcról

Íme a Katolikus Egyház Katekizmusában található tanítás a jogos önvédelemről, 
a fegyverek alkalmazhatóságáról, és a halálbüntetésről. Az olyan katolikus
pásztorok, akik véleményeikben elmulasztják ennek az árnyalt és kipróbált
erkölcsi tanításnak megfelelően felvázolni a katolikusok jó lelkiismerettel
vállalható lehetőségeit az önvédelemre, félrevezetik a rájuk bízottakat.

A TÖRVÉNYES ÖNVÉDELEM 

2263 A személyek és társadalmak törvényes önvédelme nem jelent kivételt az ártatlanok
megölésének, a szándékos emberölésnek tilalma alól. "Amikor valaki önmagát védi, a 
tettből két következmény származhat: az egyik a saját életének megőrzése, 
a másik a támadó megölése." "Semmi nem tiltja, hogy egy cselekedetnek két hatása 
legyen, melyek közül csak az egyik szándékolt, a másik szándékon kívüli."

2264 Az önmagunk iránti szeretet az erkölcsiség alapvető principiuma marad.
Törvényes tehát, hogy a saját élet megőrzéséhez való jogot érvényesítsék. Aki a saját 
életét védi, nem követi el az emberölés vétkét, még ha arra kényszerül is, hogy támadójára
 halálos csapást mérjen:
Ha valaki a saját élete megvédésére nagyobb erőt alkalmaz, mint szükséges, a tette nem
megengedett. Ha azonban mértékkel veri vissza az erőszakot, a védekezés megengedett (...).
Nem szükséges az üdvösséghez, hogy az ember elmulassza az arányos védekezést azért,
hogy elkerülje a másik megölését: mert a saját életére jobban kell vigyáznia, mint a másikéra.

2265 A törvényes önvédelem nemcsak jog, hanem súlyos kötelezettség is lehet azok 
számára, akiknek mások életét kell védeniük. A közjó védelme megköveteli,
hogy a jogtalan támadót ártalmatlanná tegyék. Ezen a jogcímen a közhatalom törvényes
birtokosainak joga van a fegyver használatára is, hogy a gondjaikra bízott polgári
közösség jogtalan támadóit visszaverjék.2266 A közjó védelme követelményének megfelel az állam erőfeszítése annak
érdekében, hogy az emberi jogokat és a polgári együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásformák terjedését megfékezze. A törvényes közhatalomnak joga 
és kötelessége a vétség súlyosságával arányos büntetés kiszabása. A büntetésnek 
elsősorban a bűn által okozott rendzavarás helyreállítása a célja. Amikor a büntetést
a vétkes önként elfogadja, a büntetés engesztelő értelmet is nyer. A büntetés azonfelül,
hogy védi a közrendet és óvja a személyek biztonságát, gyógyító célzatú is: amennyire 
lehetséges, hozzá kell járulnia a vétkes megjavulásához.

2267 Az Egyház hagyományos tanítása -- a tettes kilétének és felelősségének teljes
bizonyítását föltételezve --nem zárja ki a halálbüntetéshez folyamodást olyan esetekben, 
amikor ez az egyetlen járható út az emberek életének hatékony megvédésére a jogtalan 
támadóval szemben.
Ha pedig a vérontás nélküli eszközök elegendők a támadó elleni védekezésre és a
személyek biztonságának megőrzésére, a hatalom ezekre az eszközökre
korlátozódjék, mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét javainak és inkább
összhangban állnak az emberi személy méltóságával.
Napjainkban ugyanis, mivel az állam olyan lehetőségekkel rendelkezik, melyekkel 
hatékonyan tudja büntetni a bűntényt, ártalmatlanná téve elkövetőjét, anélkül, hogy 
véglegesen megfosztaná a jobbulás lehetőségétől, a tettes kivégzésének szükséges 
volta "immár nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul".

http://katolikusvalasz.blogspot.hu/