2017. augusztus 15., kedd

Katolikus szent győzte le a Loch Ness-i szörnyet!


Hiszitek, vagy sem, de van egy ősöreg plezioszaurusz Skóciában, Loch Nessben. Ha mégsincs, akkor azért van hűlt helye, mert egy VI. századi katolikus szent már elűzte őt.

A Loch Ness-i szörny legelső említése egészen Szent Kolumbáig megy vissza. Kolumbát Írország 12 apostolának egyikeként tisztelik. Lenyűgöző élete volt: hirdette az evangéliumot, kolostorokat alapított és a csodákat tett. Életrajza 28. fejezetben ez áll: “a vízi szörnyet az áldott ember imádsága elűzte”.

Szt. Kolumba egy kisebb társasággal együtt utazott, amikor is a Ness-folyóhoz értek, ami a Loch Ness tóból folyik ki, ahol is észrevették, hogy néhány ember temet egy halottat. Amikor megkérdezték, mi történt, azt a választ kapták, hogy az embert az imént egy vízi szörny ölte meg.

Kolumba erre az egyik követőjét arra utasította, hogy ússza át a folyót, és jöjjön vissza csónakkal. A férfi azonnal megtette, amit kértek tőle.

Ekkor jött elő a szörny.

A szörny” - írja az önéletrajzíró, “messze volt a jóllakottságtól, csak a további zsákmányért jött elő. A folyó alján feküdt, és amikor érezte, hogy a vizet megzavarta az úszó ember, hirtelen előtört és borzalmas ordítással utána eredt, a száját pedig tágra nyitotta éppen akkor, amikor a férfi a folyó közepénél tartott.

Hogy mit csinált erre a szent?

“Miután a szent ember látta ezt, felemelte szent kezét, miközben a körülötte állók csak megdermedve álltak, ő Isten nevét hívta segítségül, a megmentő keresztjét rajzolta a levegőbe és utasította a szörnyet, mondván: ‘Nem fogsz tovább menni és nem érinted meg azt az embert; visszatérsz a mélybe’”.

És mindez működött! “A szent hangjára a szörny megrémült és gyorsabban eltűnt a szem elől, mintha kötéllel húzták volna…”

Mindenki, még a pogányok is a körülállókkal együtt akik mindezt látták, magasztalták Isten nevét és Isten fantasztikus erejét.


Isten ereje uralkodik minden felett, még a szörnyek felett is akikkel találkozunk.

Szent Kolumbáról még többet olvashatsz Angelo Stagnao cikkében a National Catholic Register-en.

Forrás: Catholic All Year

A fordításért Isten áldja N. Andrást!

2017. augusztus 13., vasárnap

Az együttélés hazugsága


Kultúránk meggyőzte magát, hogy házasság nélkül összeköltözni természetes. Valójában minden, csak nem az. Tudom, mert két és fél évig én is így éltem. Mielőtt a férjemmel találkoztam, együtt éltem egy férfival. Igazsággá próbáltam csűrni-csavarni egy hazugságot. Szikrányit sem vágytunk házasságra, egyikünk sem. Legfeljebb azért merült fel, hogy enyhüljön a növekvő bűntudat. Istennek hála, hogy irgalmában nem hagyott bűnömben. Mindkettőnknek valami jobbat tartogatott.

Az együttélés megoszt és méltóságában sérti mindkét felet. Ha valamennyire szeretik is egymást, ez a kapcsolat nem az igazi javukat szolgálja; árt, félelmet szül, ellenkezik Isten elgondolásával. Természeténél fogva egészen más, mint a házasság; mégpedig a következők miatt:
Az együttélés nem „mi”, hanem továbbra is két „én”
Attól, hogy két ember – anyagi okból vagy kipróbálás céljából – összeköltözik, nem kerülnek egységbe. Helyzetük inkább szobatársi kapcsolat, amelyet paráznaság és fogamzásgátlás kísér. A tulajdon továbbra is enyém és tiéd, a pénz nem közös, a két ember gondolkodása nem ötvöződik. Nincsenek nagy közös tervek, álmok. Isten általában távoli fogalom vagy torz módon „szerető” Atya, aki bármilyen viselkedést elfogad. Az együttélés nem egyesít, mert hiányzik az ígéret és a szövetség, amit a házasság szentsége jelent.
Az együttélés ideiglenes
Akik úgy döntenek, hogy összeköltöznek, nem tartósságot keresnek. Ha azt keresnének, Isten színe előtt összekötnék életüket a házasságban. Ők viszont valameddig együtt élnek, majd mindketten mennek tovább a maguk útján. Amíg tart a kapcsolat, bevallatlanul is mindig ott bujkál a félelem, hogy meddig lesz a „valameddig”. Vannak, akik idővel összeházasodnak, ez azonban egyre ritkább, nem szólva az együtt élő párok elképesztő válási arányáról – ami már átvezet a következőhöz:
Az együttélés árt a házasságnak
Az együtt élők mentalitásából hiányzik a tartós elköteleződés és az összetartozás. Ez sokat árthat későbbi házasságuknak (egymással vagy mással). A házasságban ugyanis rendkívül ártalmas ez a mentalitás, melynek lényege, hogy az ember egyéni menekülési utat tart fenn magának. A házasság természeténél fogva azt jelenti, hogy ketten eggyé lesznek. Isten színe előtt tett ígérettel szövetséget kötnek, hogy halálukig együtt maradnak, bármi történjék is. Az együttélés ennek épp az ellenkezője: mindketten fenntartják különállásukat. Akik éveken át az ideiglenesség mentalitásával élnek, azoknak nagyon nehéz átállniuk a házastársi elkötelezettség mentalitására, ezért őket sokkal jobban fenyegeti a válás veszélye.
Aki együtt él, úgy kezeli a másik embert, mint egy pár cipőt
Sokan mondják: azért élnek együtt, hogy „kipróbálják” a másikat szexuálisan és szobatársként. Ez már önmagában intő jel! Hiszen aki így gondolkodik, úgy tekint a másik emberre, mint egy pár cipőre vagy egy autóra. Ki kell próbálnia, hogy megfelel-e az elvárásainak. Ez homlokegyenest ellenkezik az igazi szeretettel. Nem a másik javát akarja, hanem saját önzése kielégítésére törekszik. Amint a másik nem felel meg, lecseréli. S ennek elválaszthatatlan párja: amint nem felelek meg, lecserélnek… Rengeteg félelmet és fájdalmat hordoznak az ilyen kapcsolatok.
Az együttélés során megélt szex árt a kapcsolatnak
Az együtt élő párok szinte kivétel nélkül szexuális kapcsolatot létesítenek és fogamzásgátlást alkalmaznak. Ám mivel nem házastársak, ezzel valójában aláássák saját kapcsolatukat. A szex elővételezése miatt egymás fokozatos megismerésének utólag pótolhatatlan lépései maradnak ki. Ház épül hiányos alapokkal. A testi élmény elfedi azokat a különbözőségeket, amelyek később gyakran konfliktusokhoz és szakításhoz vezetnek. Ebben a helyzetben egy gyermek megfoganásának lehetősége nem várva várt boldogság, hanem állandó rettegés. Isten ennél ezerszer jobbat, szebbet álmodott meg minden férfi és nő számára; ezt azonban csak a házastársi szövetségkötés után ismerhetik meg.
Sajnos mindezt a fájdalmasabb módon tanultam meg. Miközben a mai világ szerint elfogadható életformát éltem, rosszat tettem a férfival, akivel együtt éltem, rosszat a családjainkkal és saját magammal. Képmutató látszatkatolikussá váltam: vallásosságomat próbáltam a bűnömhöz igazítani. Saját magamat imádtam, nem az élő Istent.
Azóta férjhez mentem és anya lettem. Világosan látom, mennyire hamis és romboló életforma az együttélés. A nő természeténél fogva védettségre és állandóságra vágyik, a férfi pedig arra, hogy feleségét védelmezze és gondoskodjék róla. Az együttélés mindezt tagadja. Bűne megöli a lelket és elszakít Isten kegyelmétől.
Nekünk, akik bejártuk ezt a fájdalmas utat, meg kell szólalnunk. Tanúságot kell tennünk azok felé, akik a hazugságot választják. El kell mondanunk nekik az igazságot: hogy az együttélés sebez és súlyos, fájdalmas következményekkel jár. A házasság a tartós összetartozás, a feltétlen szeretet, a biztonság, a megszentelődés és az életadás helye. Az együttélés ezek egyike sem. Nem is lesz soha olyan, mint Isten csodálatos ajándéka, a házasság.
párKatt.hu  (Constance T. Hull írása nyomán)

2017. augusztus 10., csütörtök

40 nap az életért


2017. szeptember 27-től november 5-ig 40 napon át, naponta 12 órát böjtölünk és imádkozunk a nemzetünk legbelső határain, vagyis az anyaméheken belül veszélyeztetett legkisebb kisebbségért, a magzatkorú gyermekekért, az őket teherként hordó szülőkért, a babákat ítéletvégrehajtóként elpusztító egészségügyi dolgozókért egy művi terhesség-megszakítást végző budapesti szülészet előtt.

Találkozzunk  2017. augusztus 11-én, pénteken 14.00- kor Budapesten, a VI. kerületi Nagymező u. 49. szám alatt („50”-es kapucsengő) tartandó, belső (tehát nem sajtónyilvános) megbeszélésen!

Áldozzunk időnkből az Idő Urának!

Életre fel!

Dr. Téglásy Imre
+36 30 9226775
imre.teglasy@gmail.com

Utóirat: Kérem, hogy ezt a levelet egyetértésed esetén küldd meg azoknak, akik nézeted szerint építő jelenléttel segíthetik életvédő célkitűzésünket.

2017. július 28., péntek

Megint nagy igazságot mondott Csaba testvér


"Igazából nem a munka mennyisége, milyensége dönti el, hogy mennyire fáradunk el, hanem az, hogy van-e eredménye a munkánknak, győzünk-e, értelmét látjuk-e".

Böjte Csaba

Ha segítenél a munkájában, ITT tudod megtenni.

5 latin himnusz, amit minden katolikusnak ismernie kell


A felvételeken az Egyház évezredes zenei kincsének gyönyörű, tiszta dallamai csendülnek fel. (A himnuszok nem a Magyarországon használt közép-európai, hanem a nyugati latin kiejtéssel hangzanak el: a közép-európai „c” helyett „cs”, „g” helyett „dzs” hanggal).

1. O sanctissima

A sokak szerint hagyományos szicíliai tengerészdal dallamára íródott himnusz leggyakrabban Mária-ünnepeken hangzik el; Németországban, Spanyolországban, Angliában különféle szövegváltozatokkal inkább a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik. 

A felvételen hallható két versszak szövege latinul:   

O sanctissima, o piissima,
dulcis Virgo Maria
Mater amata, intemerata
ora, ora pro nobis!

Tua gaudia et suspiria
juvent nos o Maria!
In te speramus, ad te clamamus
ora, ora pro nobis! 

Magyarul:

Ó legszentebb, ó legkegyesebb,
édes Szűz Mária!
Szeretett Anya, érintetlen,
imádkozz, imádkozz érettünk! 

Örömeid és sóhajaid
segítsenek minket, ó, Mária!
Benned remélünk, hozzád kiáltunk,
imádkozz, imádkozz érettünk!


2. Tantum ergo Sacramentum

Aquinói Szent Tamás úrnapi vecsernye himnuszának 5. és 6. versszaka, melyek ünnepélyesebb szentségkitétel alkalmával (szentségi körmenet, szentségi áldás, szentséges litánia) hangzanak fel latinul vagy magyarul. Két gregorián dallama ismert, a dór és a fríg; a szöveg számos komponistát ihletett énekkari feldolgozásra is.   

Szövege latinul:

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Magyarul:

Méltó ezt a nagy Szentséget
térdre hullva áldani,
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani,
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék,
s aki Kettejükből árad:
a Lélek is áldassék! Ámen.

(Babits Mihály fordítása)


3. Salve Regina

Az Üdvözlégy, Királyné az Alma Redemptoris Mater után a legrégibb Mária-antifóna, szerzője ismeretlen. A 11. században már elmélkedést írt róla Luccai Anzelm. A domonkosok és ciszterciek a kompletórium végén énekelték, más szerzetekben körmeneti ének volt. A 14. századtól a breviáriumba is bekerült, az Egyház Szentháromság vasárnapjától adventig imádkozza.

Szövege latinul:

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Magyarul:

Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya! 
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe. 
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva 
siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát, égi közbenjárónk! 
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre! 
És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, 
hogy őt e számkivetés múltán lássuk! 
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!


4. O salutaris Hostia

Aquinói Szent Tamás Verbum supernum prodiens kezdetű úrnapi himnuszának utolsó két versszaka. A Pange linguához hasonlóan ezt is IV. Orbán pápa kérésére írta, aki 1264-ben bevezette az Eucharisztia ünnepét. Ma leggyakrabban az Oltáriszentség kihelyezésekor hangzik el.

Latinul:

O salutaris Hostia,
quae caeli pandis ostium:
bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

Magyarul:

Ó üdvösséges Áldozat,
ki eget nyitsz néped előtt:
ellenség hoz reánk hadat,
küldj segítséget, adj erőt!

Egy-háromságos Istenünk,
örök dicsőség teneked,
ki a hazában minekünk
adsz határtalan életet.

(Sík Sándor fordítása)
5. Ave verum Corpus

A 14. századi Üdvöz légy, szent Test kezdetű verses antifónát a hagyomány VI. Ince pápának tulajdonítja. Először francia, német és angol területeken terjedt el. Eredetileg az úrfelmutatás magánimádsága volt, de szentségi áldás során is gyakran felhangzik.

Szövege latinul:

Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,
vere passum, immolatum
in cruce pro homine,

cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:
esto nobis praegustatum
in mortis examine.

O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae, miserere mei. Amen.

Magyarul:

Üdvözlégy, igazi Test, ki Szűz Máriától születtél,
valóságosan szenvedtél s feláldoztattál a keresztfán az emberért!

Kinek átvert oldalából víz és vér folyt,
Add, hogy téged ízlelhessünk halálunk megpróbáltatásában is! 

Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Mária Fia, Jézus, irgalmazz nekem! Amen.


mk

Kapcsolódó:

Miért nem való a könnyűzene a templomba?

Mind a 10 gyermeke szerzetes lett ennek az asszonynak! (+kép)


A hét képe

Egy özvegyasszonynak mind a 10 gyermeke a magasabb élethivatást, a szerzetességet választotta. S ha ez még nem lenne elég a jóból, egyikük püspök is lett ( a képen ő látható fehérben, püspöki kereszttel, a pápa mellett). Egyik látogatásán XXIII. János pápa ámulva kérdezte: " Mindnyájan egy anyától?". "Igen, egytől" - jött a felelet.

Imádkozzunk a katolikus édesanyákért!

Fratres in Unum nyomán RómKat Blog

Kacsolódó:

Ezért van sok gyerekük a katolikusoknak
A tiszta férfiúság
Pap: Önök kifogamzásgátolták az iskolánkat a létezők sorából!


2017. július 21., péntek

Teréz anya nem volt polkorrekt


"A béke legnagyobb pusztítója ma az abortusz, mert az háború a gyermek ellen, az ártatlan gyermek közvetlen legyilkolása, gyilkosság, amit maga az anya végez el. Ha elfogadjuk, hogy egy anya még a saját gyermekét is megölheti, hogyan mondhatnánk az embereknek, hogy ne öljék meg egymást?

Hogyan győznénk meg egy nőt arról, hogy ne legyen abortusza? Mint mindig, szeretettel kell meggyőznünk őt, és emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy a szeretet azt jelenti, hogy adni akarunk addig, mígnem az már fáj. Jézus még az Ő életét is odaadta, hogy szeressen minket. Ezért azt az anyát, aki abortuszt fontolgat, segítenünk kell a szeretetben, vagyis adnunk kell neki, mígnem már fájdalmas számára a terve és a mindennapjai, és tisztelni kezdi a gyermeke életét. A gyermek édesapjának, legyen bárki is, szintén adnia kell, mígnem az már fáj.

Az abortuszban az anya nem szeretni tanul meg, hanem még a saját gyermekét is megöli, hogy megoldja vele a saját problémáit. És az abortusszal azt üzenjük az apának, hogy semmi felelősséget nem kell vállalnia a gyermekért, akit ő a világra segített. Az apa így minden valószínűség szerint más nőket is hasonló bajba kever majd. Egy abortusz tehát még több abortuszt hoz magával.

Bármely ország, ami elfogadja az abortuszt, a népét nem szeretetre tanítja, hanem arra, hogy bármi erőszakot használhatnak, hogy megszerezzék, amit akarnak. Ezért van az, hogy a szeretet és a béke legnagyobb pusztítója az abortusz. "

Részlet Teréz anya előadásából, amit a Nobel-békedíj átvételekor mondott Stockholmban, 1979. december 11-én